foto
“Goed werken en goed leven: een effectief team in een harmonieus formaat”

Wat is reteaming?

Publicatie in Managementteam 7-8-2007

door: Drs. Marc van Os

Reteaming is ontwikkeld door Ben Furman en Tapani Ahola van het Brief Therapie Institute te Helsinki. De methodiek is ontstaan vanuit hun praktijk, waarbij hun hulp gevraagd werd bij organisaties die na reorganisatieprocessen in de moeilijkheden kwamen. Zij ontwikkelde op basis van hun Solution Focused manier van werken een teamvariant, en koppelde hier de naam “Reteaming” aan. Via reteaming bereikten zij dat het functioneren van nieuwgevormde teams of gereorganiseerde groepen zichtbaar verbeterd werd. Vanwege het succes met het programma kregen zij volop de gelegenheid Reteaming te verbeteren en uit te bouwen. Niet alleen in Finland, maar ook in Europa, de V.S. en AustraliĆ«. In Nederland is in samenwerking met Ben Furman en Tapani Ahola hebben wij het programma al breed toegepast in de volgende situaties:

  • Binnen bestaande of veranderende organisaties (na fusie of reorganisatie) om de teamgeest en de –cultuur te optimaliseren
  • Als constructieve manier van het oplossen van samenwerkingsproblemen en conflicten
  • Bij teambuildings activiteiten
  • Bij het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling door de methodiek toe te passen bij het voeren van functioneringsgesprekken, POP- gesprekken en beoordelingsgesprekken
  • Om medewerkers te motiveren hun persoonlijke doelen te bereiken, b.v. na overplaatsing of re-integratie.
  • Om teamcoachings vaardigheden te ontwikkelen en aan te leren bij managers.

Wat maakt dat Reteaming werkt

Reteaming doet, zoals alle oplossingsgerichte methoden, afstand van probleem analyse en biedt in plaats daarvan een ondersteunend kader waarbinnen men zich gezamenlijk oriƫnteert op toekomstige oplossingen en deze vertaalt in doelstellingen.

Een kernbegrip hierbij is motivatie.

We weten allemaal hoe we doelen moeten stellen en daarbij plannen te maken hoe deze doelen te bereiken. Maar als het aan motivatie ontbreekt dan zullen zelfs de meest nuttige doelen nooit bereikt worden. Reteaming bouwt op een opmerkelijke wijze aan de motivatie van mensen die nodig is om te bewegen, naar welk doel ook. Het oude gezegde: “waar een wil is is een weg” staat centraal. Hoe sterker de motivatie, hoe sterker je vastbesloten bent om je doel te bereiken, hoe groter ook de kans dat je hierin zult slagen

 

Motivatie binnen reteaming wordt ontwikkeld door een 5 tal factoren waaraan stapsgewijs gewerkt wordt in het programma.

Motivatie ontwikkelen we door de teamleden het besef en de ervaring te geven dat

  • het doel, dat je als team of organisatie wilt gaan bereiken, ook jouw doel is. Dit komt doordat we een directe link leggen tussen het teamdoel en het persoonlijke doel van elke medewerker. Zo ontstaat het inzicht dat het doel niet alleen de organisatie wat oplevert, maar ook de medewerker, het teamlid zelf. Dit maakt dat het doel als waardevol wordt gezien.
  • een ieder het vertrouwen ontwikkelt, dat het doel bereikt zal worden. Men hoeft het niet alleen te doen, er is een gedeeld belang.
  • vooruitgang strikt wordt bijgehouden, waardoor een ieder de vooruitgang daadwerkelijk opmerkt.
  • iedereen is voorbereid op mogelijke terugval. Terugval wordt gezien als een normaal onderdeel van ontwikkeling. Het hoort erbij. Hierdoor wordt het herkend en men weet hoe men het moet hanteren.

Een reteaming proces heeft als belangrijk effect dat het de creativiteit versterkt. We merken telkens weer dat er een “non-blaming” atmosfeer ontstaat waarin elk idee in eerste instantie een goed idee is.


Veranderen is een collectief proces geworden dat de onderlinge eendracht en samenhang bevordert omdat men elkaar aanmoedigt en steunt, zowel bij de groepsdoelen als bij de individuele veranderdoelen.

Deze effecten zien we als een bonus, waardoor het het team ook lukt om de ontwikkeling vast te houden. Niet alleen in veranderingsprocessen, maar ook in teammediations.

 

Met de organisaties waarmee we het reteaming proces doorlopen hebben merken we met het team, dat de resultaten al snel zichtbaar worden. Dit motiveert ons zelf ook. Zeker omdat je merkt dat door het wakker roepen van de eigen sterktes en de motivatie het team snel op eigen benen staat. Of je nu manager bent of adviseur.

En dat is misschien wel het mooie aan ons vak: we maken onszelf zo snel mogelijk overbodig. Bij ons vertrek stellen we dan ook wel eens de vraag: “Wie is hier nu de coach?”RMD Advies
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam
     
Postadres
Postbus 299
3000 AG Rotterdam
      T. 010 - 243 73 45
F. 010 - 243 73 46
rmd@rmdadvies.nl
© 2007-2009 ThirdWave Webdesign. All rights reserved.
This website is powered by ThirdWave CMS