foto
“Goed werken en goed leven: een effectief team in een harmonieus formaat”

Contact opnemen

Aanmelding voor psychologisch onderzoek en psychologische begeleiding

Na aanmelding voor psychologisch onderzoek en begeleiding vindt een eerste gesprek plaats, altijd binnen 2 weken. In 2 gesprekken met de cliënt worden klachten en mogelijkheden geïnventariseerd en doelstellingen geformuleerd. Zo nodig vindt een beperkt psychologisch (vragenlijst) onderzoek plaats. Op basis van alle gegevens wordt een behandelvoorstel gedaan. In de vorm van een offerte wordt dit met de opdrachtgever besproken.

De psychologische begeleiding is individueel in de vorm van gesprekken van een uur.

In de intake-fase vindt (binnen de kaders van de beroepscode van het NIP) afstemming plaats met de leidinggevende en zo nodig Arbo-arts om optimale samenwerking te verkrijgen. Ook tijdens de begeleiding vindt periodiek overleg plaats met leidinggevende, Arbo-arts en zo nodig de personeelsconsulent in het kader van de doelstellingen van het traject.


Wanneer tijdens de intake duidelijk wordt dat een meer specialistische behandeling noodzakelijk is vindt na overleg en toestemming van cliënt verwijzing plaats.

Ook kan motivering tot een dergelijke behandeling doelstelling van enkele gesprekken zijn.

 

Aanmelding bij coaching

De procedure bij coaching verloopt als bij de psychologische begeleiding. In de intake worden doelstellingen geformuleerd en het begeleidingsplan opgesteld. Ook worden afspraken gemaakt over de terugkoppeling en de evaluatie. Bij de verslaglegging wordt de beroepscode van het NIP als leidraad gehanteerd.

 

Aanmelding bij Mediation

Bij mediation trajecten gelden het reglement en de voorwaarden van het Nederlands Mediation Instituut (NMI)

 

Kosten

RMD Advies levert maatwerk. Voor het verhelderen van uw vraagstelling en het in aansluiting hierop aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.


Klik hier voor informatie over hoe u ons kunt bereiken.


RMD Advies
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam
     
Postadres
Postbus 299
3000 AG Rotterdam
      T. 010 - 243 73 45
F. 010 - 243 73 46
rmd@rmdadvies.nl
© 2007-2009 ThirdWave Webdesign. All rights reserved.
This website is powered by ThirdWave CMS